Nové pásmo 60m, také úpravy TRXů i vhodné antény, také o digimodech, zejména nových módech.

V současné době je i v ČR  povolen provoz v pásmu 60m a to v rozsahu 5351.5 až 5366.5 kHz. U novějších TRXů je možno na toto pásmo modifikovat rozsah TRXů a popis lze snadno nalézt na internetu. Já sám mám tak upraveny TRXy Yaesu FT817 a ICOM IC7200, TRX Tulip je na toto pásmo už koncipován. Také některé druhy antén lze na toto pásmo doladit, nejsnadnější je to u MLA antén, kdy je tento rozsah dán už konstrukčně, případně přidáním pevné kapacity k ladicímu kondenzátoru. V současné době jsem prodal TRX FT 817 i TRX Tulip a používám jako QRP TRX nový FT 818ND, doplněný SSB filtrem a uvažuji o zabudování DSP modulu.

Povolené frekvence:  5351.5 kHz - 5354.0 - CW a digimody

                                         5354.0 - 5366.0 kHz - všechny druhy včetně SSB

                                         5366.0 - 5366.5 slabé signály úzkopásmových digi modů

Povolený výkon maximálně 15W E.I.R.P

O povolení se žádá stejně jako dříve, amatéři s platnou povolovací listinou posílají jen žádost o vydání Povolovací listiny na pásmo 5.35 MHz bez dalších dokladů, do žádosti pak uvedou jednací číslo již vydané Povolovací listiny, datum vydání, svou volačku. Zaplatí poplatek 500.- Kč a k žádosti je potřeba přidat třeba sken dokladu o zaplacení. Nová povolovací listina přijde brzy - já ji měl do 14-ti dnů.

Z profesionálně vyráběných antén je na pásmo 60m bez úprav použitelná snad jen MLA-M od Oldy OK2ER, která je zatím ještě v prodeji, případně snad by se ji podařilo sehnat jako starší na inzerát. Ostatní MLA - tedy i mnou popisované pak potřebují úpravu - vloženou kapacitu podle výpočtu, kterou připínáme v případě přechodu na toto pásmo. Možné je to buď vhodným přepínačem nebo propojkou. Případně je možné uvážit i nějaký modul s kondenzátorem, který by se vkládal do nějakého konektoru a podobně - záleží na tvůrčích schopnostech amatéra. Některé drátové antény je možno také tunerem na toto pásmo vyladit, mně se to podařilo u mé W5GI.

I toto je nutno vyzkoušet, případné úpravy antén o kterých se dozvím zde mohu také publikovat k prospěchu ostatních. I k tomuto účelu je možno využít komentáře u článků. Na tomto novém pásmu začíná dosti čilý provoz, zatím CW a FT8, občas také SSB. 

V poslední době se velmi rozšířilo používání nového módu FT8. I přes den je na všech dostupných bandech slyšet a vlastně i vidět spousta mnohdy i vzácných stanic a to i DXů. Je to tím, že k praktickému QSO nepotřebujete velký výkon, snadněji se dovoláte a jak je možno pozorovat, na tento mód přechází i spousta expedic.

Mod FT8 je již tak rozšířený a oblíbený, že vznikl i FT8 Digital Mode Club, který sdružuje zájemce o tento druh digitálního provozu. V současné době je již více jak 7000 členů a na webu klubu je možno najít řadu zajímavých informací. Jako další velmi zajímavý klub, sdružující zájemce o digitální mody je ruský RDRClub. I tento klub má na své stránce řadu informací, ale navíc pořádá každou sobotu vysílání jiným modem, které se postupně střídají. Jsou tam k instalaci i různé programy, takže je možno si vybrat podle zájmu. Oba kluby také vydávají řadu diplomů, které jsou bezplatné a velmi pěkně graficky provedené.