Nová magnetická anténa OM0ET.

V současné době Pavol OM0ET prodává nový typ MLA - MC-20. Jedná se o vylepšenou verzi původního provedení V.04, je však jiné provedení tuneru, kondenzátor je zde na plošném spoji a rozsah ladění je prodloužený na celé pásmo 10 m. Je upravena také vazební smyčka - u původního vodiče byl zvýšený průřez, což má také příznivý vliv na účinnost MLA. MLA se dodává ve speciální přepravní krabici. Vše o tomto novém typu můžete najít na novém webu: www.om0et.com. Je tam kompletní dokumentace včetně návodu na sestavení a používání a fotografie, též odkazy na You Tube instruktážní videa.

Jedná se opět o lehké, skladné a snadno sestavitelné provedení, velmi vhodné pro venkovní aktivity a to i pěší, jako třeba SOTA a podobně. Na facebooku lze najít kladné zkušenosti zahraničních majitelů i výsledky, dosažené s touto MLA.

 Ovládání tuneru MLA podle EA7HVO

Magnetickou anténu /MLA/ je velmi vhodné pro praktické užívání vybavit nějakým dálkovým ovládánm tuneru MLA. Jako velmi vhodný se jeví projekt Josého EA7HVO, který umožňuje ovládat postupně několik MLA - podle software 3 nebo 4, při změně software podle mého návrhu vypracoval José variantu na 1 MLA. Tato konstrukce je vynikající řešení - jako hlavní jednotka je zde Arduino Uno spolu s CNC shieldem, k tomu LCD displej a enkodér. Software je řešen tak, že každá MLA má vlastní paměťové buňky - celkem 14, přičemž je zde dána výchozí pozice - zavřený kondenzátor a v paměti č.14 je pak konečná pozice - zcela otevřený kondenzátor, takže nemůže dojít k jeho poškození. Do pamětí si můžeme uložit pro každou MLA pozice pro jednotlivé bandy a tyto si označit i patřičnou frekvencí. Celé zapojení je jednoduché a popis je velmi dobře zpracovaný, včetně manuálu a v poslední době je doplněna i možnost 3D výtisku skřínky.

Já celou konstrukci zmenšil při použití Arduina Nano ve spojení s patřičnou destičkou CNC štítu /pro arduino nano/ která je osazena 2 ks pololu. Při použití pololu na nízké napětí pak je možno celé zařízení napájet z powerbanky, tedy napětím 5 V. Jak jsem zjistil a ověřil , je možno dát na druhou pozici  krokový motorek a to s převodovkou a pak je možno tuto pozici použít na rotátor. Máme tak možnost ovládat jak ladění MLA, tak po přepnutí na druhou pozici i rotátor. I u rotátoru si můžeme nastavit  pozice natočení podle nejčastěji používaných směrů . Na displeji si pak číselně můžeme zadat úhel natočení.

Celá konstrukce se nám pak vejde do podstatně menší krabičky a je tak vhodnější pro využití na portejblu.

Ovladač magnetické smyčky

Konstrukce EA7HVO, překlad a úprava OK2PLL

Zde fotografie hotového ovladače

Amatéři, používající Magnetické antény /MLA/ ať koupené, či vlastnoručně vyrobené, po prvotním seznámení v provozu zjistí, že ruční ladění a blízkost těla zkreslí parametry naladění a že je tedy vhodnější MLA ladit na dálku, případně ještě pak doplnit i o nějaký rotátor, hlavně pokud je MLA používána ve vzdálenosti od operátora.

Tento projekt je určen amatérům, není určen pro komerční využití.. S páječkou, plastovým pouzdrem podle vlastního uvážení , a malou znalostí arduina se snadno postaví. Na internetu je možno najít a nainstalovat púrogram Arduino IDE, kterým pak Arduino UNO naprogramujeme, postup je velmi jednoduchý a také je na internetu, případně mohu poradit. Celá konstrukce je velmi jednoduchá a při pečlivém postupu buddete spokojeni s výsledkem.

Tento řadič nemá funkce omezení koncového dorazu. V případě, že dáváte přednost modelu s touto funkcí, existuje další design se třemi motory a schopností endstop:

Řadič je vyroben z komponent, které snadno najdete na internetu . Hlavní komponentou je cnc štít, který pasuje na Arduino Uno. Oba vytvořili kompaktní, malý a levný ovladač.

Funkce:

- Nová revize softwaru verze 3.0 05/04/2020 opravila nějakou chyby. Některá vylepšení kódu:

- Přidána nová verze 3.0 schopná označovat frekvence do pamětí.

- Verze 3.1 opravila některé chyby (8. 4. 2020).

- Funkce obnovení továrního nastavení.

- Časovač pro každou funkci

- Možnost až 4 různých antén./ podle potřeby, popis verze pro 1 anténu

- Rozsah 65 000 kroků pro ovládání každé antény.

- Schopnost mikrokrokování 1/2 1/4 1/8 1/16 nebo ještě více v závislosti na krokovém ovládání pololu.

- 4 paměťové banky se 14 programovatelnými pamětí pro anténu (56 pamětí).

- Programovatelný horní limit pro každou anténu.

- kompenzace vůle od 0 do 200

- kontrola rychlosti

-Napájení 12V

Ke stavbě potřebujete::

Inkrementální optický kodér - jakýkoliv vhodný typ, nejlevnější je čínský

CNC štít v3 s Arduino UNO R3a Pololu A4988

LCD LCD-1602 + I2C IIC 5V ovladač

5 tlačítek - provedení podle vlastního uvážení

Propojovací vodiče a konektory podle potřeby

Krokový motorek 28BYJ-48 - je potřebná úprava na bipolární - na stránce EA7HVO

Na této fotografii můžete vidět CNC štít nad arduino uno, optický rotační kodér, displej I2C 16x2 a pět tlačítek ve spodní části.

Deska arduino je téměř bez vodičů. Jediné, co budete potřebovat, je propojení napájecích vodičů na desku CNC shieldu. Je nutné připájet některé dráty k desce arduino a připojit je k cnc štítu. Štít je dodáván se 4 pololu a4988 nebo podobnými. Pololu má potenciometr, takže můžete omezit maximální točivý moment krokového motoru. Moje rada je omezit točivý moment na minimum nezbytné k pohybu kondenzátoru. Tímto způsobem zabráníte poškození kondenzátoru.

Fotky z montáže

CNC SHIELD S ARDUINO UNO

NASTAVENÍ MIKROKROKU

AKTIVACE ČTVRTÉHO ŘIDIČE KROKŮ

OPTICKÝ KODÉR

Optický rotační kodér je 100 pulzní, případně jaký seženete, počet pulzů není pro funkci podstatný. Na fotografii vidíte, jak jsou vodiče žluté (A) a zelené (B) připájeny ke kolíkům 10 a 9. Pro případ, že by otáčení ve směru hodinových ručiček klesalo, můžete vodiče vyměnit.

Inkrementální kodér - zapojení

Připojte vodiče v tomto pořadí:

Černá - GND

červená - 5V +

zelená - digitální pin 9

žlutá - digitální pin 10

16X2 DISPLEJ A TLAČÍTKA

Pět tlačítek je připájeno k cnc štítu v tomto pořadí:

-Down - pin D11

-UP - 1pin A3

-MEM UP - A1

-MEM DOWN - A2

-MENU - A0

Displej I2C 16x2 je připojen v tomto pořadí:

DISPLEJ SDA - sda pin (A4)

DISPLAY SCL - pin scl (A5)

DISPLEJ GND - GND

DISPLEJ VCC - 5V +

ZAPOJENÍ K MOTORU

Pro připojení anténního motoru a ovládání jsem použil ethernetový kabel.

Pro arduino ide musíte mít librairies:

LiquidCrystal_I2C.h

Někdy je LCD dodáváno s čipem 8574at a obrazovka nefunguje. Nastavení je 0x03f místo 0x27. V takovém případě musíte změnit směr čipu v tomto řádku:

LiquidCrystal_I2C lcd (0x27,16,2); // nastavit adresu LCD na 0x27

pro tento:

LiquidCrystal_I2C lcd (0x03f, 16,2); // v čipu I2C 8574at nastavte adresu LCD na 0x03f

EEPROM.h zahrnuto do arduino ideu

Přidal jsem novou verzi pro ty, kteří mají rádi označování každé paměti frekvencí (ver 3.0).

VYSVĚTLOVACÍ VIDEO

https://youtu.be/jATL4uOLFKg

Omezení točivého momentu

Štít je dodáván se 4 pololy a4988 nebo podobnými. Pololu má potenciometr, takže můžete omezit maximální točivý moment krokového motoru. Moje rada je omezit točivý moment na minimum nezbytné k pohybu kondenzátoru. Tímto způsobem zabráníte poškození kondenzátoru.

Nakonec může dojít k poškození pololus, pokud není připojen žádný motor. Nainstalujte prosím pouze stejný počet pololusů než motory.

Toto ovládání je určeno pro správu 4
různých smyčkových antén. Každou anténu můžete spravovat, aniž byste do ostatních zasahovali. Napájení je 12v. Nejedná se o komerční design, který je určen pro amatérské šunky pouze pro zábavu zbytku komunity.

Řídicí jednotka může nezávisle spravovat 4 různé smyčkové antény.

Má 64 000 kroků pro každou anténu

14 pamětí pro anténu.

Můžete definovat horní a dolní mez.

!!!! VELMI DŮLEŽITÉ!!!

Řadič má 4 paměťové banky (1 paměťová banka pro anténu). Chcete-li vymazat úroveň paměti, stiskněte současně tlačítka Up a Down.

V případě, že potřebujete vymazat všechna data, stiskněte současně tlačítka Down a MENU.

Řídicí jednotka má pět tlačítek:

MENU - toto tlačítko vybírá mezi funkcemi MEM / ANT / SAVE / ADJUST / BACKLASH / SPEED / DISABLE POLOLU AND MICROSTEP.

Up a Down - používá se pro další funkce:

- Ručně zvyšte a snižte krokový motor (normální a upravte funkce).

-Uložte paměť do funkce uložení paměti

-Modifikujte vůli / rychlost / mikrokrok a deaktivujte funkce pololu.

MEM UP / MEM DOWN - slouží k výběru pamětí a ke změně antén.

Všechny funkce se po 3 nebo 8 sekundách vrátí do funkce MEM.

Funkce:

--MEM-

Na této pozici můžete vybrat požadovanou paměť. Pokud nemáte uloženo žádné číslo, na displeji se zobrazí ŽÁDNÁ DATA. Pamatujte, že MEM14 je horní hranice. Na tuto pozici musíte uložit maximální krok, kterým chcete přesunout kondenzátor. Pro výběr paměti stiskněte MEM UP / MEM DOWN.

--Výběr antén-

V této poloze můžete vybrat anténu mezi 1 a 3. Pro výběr antény stiskněte MEM UP / MEM DOWN.

--ULOŽIT-

Jakmile se v levém rohu zobrazí ULOŽIT, musíte vybrat požadovaný počet paměti (mezi 1 a 14) a uložit pomocí tlačítek Up nebo Down.

Poté se objeví nová obrazovka, na kterou můžete uložit frekvenci. Představte frekvenci tímto způsobem:

-Tlačítka Up a Down pro výběr MHZ (1000 KHz) Až 59 MHZ

- Tlačítka MEMP & MEMDOWN pro výběr KHZx100 až 59 MHZ

-Rotační kodér pro výběr KHZ.

- Stisknutím tlačítka MENU uložte frekvenci nebo počkejte 4 sekundy.

Nezapomeňte, že se jedná pouze o značku, nikoli o skutečnou frekvenci.

Pamatujte, že na pozici 14 musíte uložit horní limit.

--UPRAVIT-

Funkce ADJUST umožňuje pohybovat krokovým motorem bez zvyšování nebo snižování jakéhokoli čísla na displeji. Je to užitečné, když potřebujeme najít pozici 0 ručně. Někdy je nutné kalibrovat uložené paměti. Po nastavení jednoho z nich se kalibrují i ​​ostatní.

--VŮLE-

Kompenzace vůle od 0 do 200. Na této pozici vyberete hodnotu, kterou považujete za efektivní ve vašem systému. Abych nekomplikoval software, rozhodl jsem se kompenzovat pouze při snižování. Pokud tedy chcete být co nejpřesnější, před uložením polohy:

Ej - krok 1750

1) zvýšit o něco více hodnotu --- 1765

2) snižte hodnotu na požadovanou pozici - 1750

3) uložit - 1750 uložit

Nezapomeňte to udělat, pokud chcete být přesní v zaznamenaných pozicích.

V případě, že nepotřebujete kompenzaci vůle, zadejte hodnotu na 0.

--RYCHLOST-

Tato funkce stanoví maximální rychlost v automatickém pohybu (paměti). 3 je maximální rychlost (3 milisekundy pauza v každém kroku) 20 je minimální rychlost (20 milisekund pauza v každém kroku). Musíte upravit rychlost, aby nedošlo k rozbití kondenzátoru. Mohl jsem použít 1 milisekundu, ale rychlost byla nebezpečná téměř pro každý systém.

--DIS POLOLU-

Pololu je řidič, který řídí pohyb krokového motoru. Během své práce pololu zavádí do antény hodně rf šumu. Někteří lidé navrhli svůj systém, aby nebyli ovlivněni tímto hlukem. Pokud si s hlukem nedokážete poradit, můžete po každém pohybu pololu deaktivovat. To se stane automaticky, pokud zvolíte "Y". V případě, že jsme zvolili "N", pololu se nikdy nezakáže. Neaktivujte pololu je přesnější, ale hlučnější.

--MICROSTEP-

Na cnc štítu najdete tři propojky, které můžete nastavit pro úpravu Microstepu.

https://blog.protoneer.co.nz/arduino-cnc-shield-v3-00-assembly-guide/#Assemble

Nabídka Microstep používá kompenzaci, aby byla přesnější, když používáme mikro krokování v pololu. Bez kompenzace nebo bez mikrokrokování můžete použít 0 kompenzace.

Moje rada - používám modifikovaný krokový motor 12v 28BYJ. Tento motor je nejlevnější na trhu. Má převodovku 2000 kroků za otáčku. Stačí kondenzátor přesně vyladit.

28BYJ-48 Bipolární mod - popis úpravy krokového motorku na bipolární

Příklad od OK2PLL:

Tuner s 12v 28byj - foto mé konstrukční úpravy - ovladač v menší skřínce

Prameny: Web EA7HVO a web"ok2pll3.webnode.cz


Modifikovaná konstrukce s Arduino nano.

Původní konstrukce EA7HVO v modifikované skřínce tištěné na 3D tiskárně. Potřebné údaje k tisku tam José EA7HVO zadal.

Nové typy magnetických antén /MLA/

Olda OK2ER pokračuje ve vývoji nové koncepce řady MLA, která bude jednodušší, výrobně snadnější a přitom umožní použít v provozu výkon i kolem 80 W . Tato nová řada bude pod názvem MLA Smart. V řadě budou různé modely, které jsou ve vývoji , mezi jinými MLA, funkční od 1.8 do 25 MHz.

Toto video ukazuje funkci rotátoru MLA z dílny OK2ER. Je to další verze výše zobrazené antény

Toto dálkové ladění může být i vhodným doplňkem pro magnetickou anténu podle konstrukce OK2ER. Tímto řešením s krokovým motorkem a enkodérem je možno doplnit jakoukoliv MLA, tedy i v portable provedení a to tak, že je možno krokový motorek připojit jen jako adaptér s konektorem na síťový kabel. 

Takto může vypadat deska elektroniky, zabudovat lze do vhodné krabičky spolu s enkodérem.

Antény MLA je možno vidět i na webu OK2ER - loop2er.cz, kde jsou i nové typy, včetně posledního modelu MLA Smart/RT/R, která je i s rotátorem a je zde jak ladění, tak i ovládání rotátoru pouze přes koaxiální kabel s novou ovládací jednotkou CB4M Duo. 


Kam s nimi

16.11.2019

Kam s portable magnetickou anténou? Mám několik různých verzí portable MLA a když je beru ven, tak s nimi byl problém, jak je přenášet a kam dát i potřebné kabely, antenní redukce a další příslušenství. Jako jedna z možností je brašna od notebooku vhodné velikosti, nejlépe s několika přihrádkami, jako je tato:

Na trhu se objevil malý a levný, i když přesný a dobře vybavený antenní analyzátor nanoVNA. K analyzátoru je možno i stáhnout programy jak ve Windows, tak i pro Android. Pro práci s anténami i dalšími možnými měřeními je možné jej doporučit.

Asi většina hamů, kteří si koupí nebo postaví portejblové provedení MLA antény po čase zjistí, že je potřebnější nebo výhodnější tuto anténu ladit na větší vzdálenost, ať už z pohodlnosti, nebo proto, že je vhodné anténu instalovat v nějaké vzdálenosti, třeba kvůli terénu , venkovní instalaci, případně možnosti provozu s výkonem větším než 5W....

MLA-M je magnetická dvouzávitová anténa, která je již řadu let v prodeji, dle údajů na webu loop2er.cz jich bylo v řadě zemí prodáno více jak 550 kusů. Je to zatím asi jediná MLA, o které se dá říct, že je skutečně multibandová - rozsah od 3.5 do 30 MHz. Tato anténa i přes velmi dobré výsledky je také občas dle potřeb uživatele upravována - viz ...

OM0ET pokračuje v dalších verzích zajímavé a lehké QRP portable MLA antény, nyní již ve verzi.4 . Jeho antény jsou velmi lehké, skladné a i s docela přijatelnou účinnost. Podle jeho popisu , který má na svém webu, jsou i snadno reprodukovatelné. Zájemci o tento typ antény, kteří se nechtějí zabývat sami stavbou, se na autora mohou obrátit, hotový...

Na netu jsem objevil další velmi zajímavou MLA anténu - je to výrobek fy. Precise - najdete ji na webu:

Při zkouškách magnetických antén /MLA/ jsem potřeboval tyto antény i natáčet. Pokoušel jsem se sehnat malý bateriový rotátorek pro lehké antény, bohužel nikde - ani na internetu - jsem nenašel nic, co by odpovídalo mým potřebám. Je tam sice spousta různých provedení, například i upravené bateriové vrtačky, ale nic malého, lehkého. Proto jsem se...

Mirka OK2BUH napadlo, že by se dal využít mód majáku WSPR v TRXu QCX k porovnávání účinnosti různých antén. Tento nápad mne zaujal a prakticky jsme jej ověřili na mém portable QTH na Krahulčí. Tyto zkoušky ukázaly, že je to správná cesta, testy ukázaly rozdíly v anténách. Z tohoto důvodu jsem z bytu odzkoušel anténu MLA s QRP TRXem...

Ukázkou promyšlené konstrukce i možnou verzi úpravy vazební smyčky představuje profesionálně vyráběná magnetická anténa W4OP. Průměr MLA je asi 1.40m.

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky